Retro
MopsGefokt uit liefde
voor de Mopshond

X-nest

Nest X geboren 10 juni 2019
- teef, Xena
- teef, Xinti

Pupjes, 1 dag jong

Xinti en Xena, 8 dagen jong

Xena, 8 weken jong

Xinti, 8 weken jong